O Nas – Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kazimierska Fara

Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Kazimierska Fara”

zostało powołane w 2000 r. w celu ochrony i odnowy zespołu zabytkowego kościoła parafialnego, stanowiącego istotny element dziedzictwa kulturowego miasteczka oraz wspierania podobnych inicjatyw dotyczących obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowym na terenie Kazimierza Dolnego.

W tym czasie stowarzyszenie zorganizowało aukcje obrazów na rzecz remontu Fary, konkursy literackie i plastyczne, wydało album „Fara” oraz płytę CD z muzyką organową. Stowarzyszenie współorganizuje również koncerty organowo-kameralne oraz sprawuje stałą opiekę nad najstarszymi organami w Polsce znajdującymi się w kazimierskiej Farze.

W roku 2004, dzięki ofiarności mieszkańców Kazimierza, sponsorów a także ze środków pozyskanych z funduszu SAPARD odremontowana została elewacja przyszpitalnego kościoła św. Anny.

W styczniu 2005 roku Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego, dlatego też zwracamy się do osób, którym nie są obojętne losy zabytków sakralnych w Kazimierzu o skorzystanie z możliwości przekazania 1% podatku na ten cel. Każda złotówka przekazana na Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Kazimierska Fara” przyczyni się do ochrony wspólnego dziedzictwa, obecnego w pięknie zabytków naszego miasteczka.

Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Kazimierska Fara”
ul. Zamkowa 6
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 0-81 8810870
KRS 0000016132
Nr konta bankowego 57 1020 3219 0000 9802 0041 1751